Naša firma

Naša firma sa zabezpečovacej technike venuje už 20 rokov, v priebehu ktorých sme získali množstvo skúseností. Máme množstvo zrealizovaných projektov a spokojných zákazníkov, ktorí vložili svoju bezpečnosť do našich rúk. Tento fakt nám robí nesmiernu radosť, ale tiež na nás kladie vysoké nároky a posúva nás vpred, aby sme mohli poskytovať stále lepšie služby. Mimo zabezpečovacej techniky ponúkame i kompletné elektroinštalácie aj s revíziou, montáž satelitných, anténnych rozvodov, príp. internetovej televízie, kamerové zabezpečenie, komfortné systémy, pohony, brány, vráta, stavebné práce.